Blog

Alles over het ontwikkelproces van een nieuwbouwplan

1 november 2023
Geplaatst door TeamElzenhagen

Zodra plannen ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen is er al een hoop voorbereidend werk verricht. Ben je benieuwd naar hoe dat in zijn werking gaat? Kom snel meer te weten over het ontwikkelproces van een nieuwbouwplan in deze blog!

Gedurende de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie zijn er diverse partijen betrokken. Denk aan gemeente, provincie, waterschap, architecten, stedenbouwkundigen, gebieds- en projectontwikkelaars, aannemers en verschillende adviseurs. Allen hebben een rol in het ontwikkelproces. 

Hoe ziet het ontwikkelproces van een nieuwbouwlocatie eruit?  

AM en Blauwhoed zijn de gebieds- en projectontwikkelaars van Elzenhagen Zuid. Het ontwerpen van een gebied, gebouw of landschap gaat in meerdere stappen, die tussentijds steeds goedgekeurd moeten worden. Welke stappen doorlopen de ontwikkelaars samen met de gemeente Amsterdam van een nieuwbouwplan voordat er gebouwd kan worden?

Van masterplan tot definitief ontwerp

Voor het masterplan van het gebied, wordt eerst een verkenning gemaakt van de mogelijkheden van een wijk. In deze fase worden meerdere varianten gemaakt van een mogelijke stedenbouwkundige opzet, de gebouwen, het programma en de openbare ruimte, die vervolgens op haalbaarheid worden getoetst. In het masterplan worden de contouren van de buurt en de gebouwen bepaald en hoe de elementen ongeveer in de ruimte worden geplaatst. Er is onderzocht voor wie Elzenhagen Zuid mogelijk een interessante buurt is, welke woningen daar bij passen en of er voldoende diversiteit is. 

In het masterplan wordt op hoofdlijnen de wijk ontworpen. Hierin wordt de globale hoogte van de gebouwen bekeken, zijn belangrijke verbindingswegen en eventuele bruggen geplot en is een eerste aanname gedaan over waar het openbaar groen komt. Er is een plan gemaakt voor het ondergronds parkeren en voor het systeem dat de wijk straks van duurzame energie voorziet. Het Masterplan voor Elzenhagen Zuid is in 2004 vastgesteld. Daarin staat hoeveel woningen er komen en welke voorzieningen gerealiseerd worden. 


Vervolgens kunnen de gebouwen worden ontwikkeld. Eerst wordt het idee voor het project ontwikkeld en wordt er gekeken naar de haalbaarheid van het project. Vervolgens kan worden gestart met het ontwerpen, samen met de architect. Zodra de ontwerpen definitief zijn, kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd. Als de vergunningen zijn verleend, kan het bouwwerk daadwerkelijk worden gebouwd. 


Een ontwikkeling is meer dan bouwen

Het ontwikkelproces is in het algemeen een langdurig proces. Veelal niet zichtbaar voor het publiek. Beetje bij beetje krijgen de plannen vorm, van grof naar fijn. Pas wanneer ontwerp en techniek voldoende kwaliteit hebben en het product is afgestemd op de vraag van de markt, wordt de ontwikkeling op de locatie zichtbaar voor de buitenwereld. Een ontwikkeling is dus meer dan alleen bouwen. Er gaat een intensief ontwerpproces aan vooraf. We proberen jullie mee te nemen waar we kunnen, zoals in dit interview met architecten. En zo mag het uiteindelijke resultaat na een intensief ontwikkelproces er dan ook absoluut zijn!