Groen doen

Elzenhagen Zuid is een toekomstbestendige wijk, waar het groen verschillende functies heeft: kijk-groen, doe-groen en verblijfsgroen. Zowel tussen de blokken in de Zuidbuurt, als aan de gevels van de gebouwen en in de binnentuinen van de woongebouwen in de Noordbuurt, als langs de oevers van het water. Het groen dat is aangelegd nodigt uit om te gebruiken, zuinig op te zijn en je eigen bijdrage aan te leveren; in de vorm van geveltuintjes of plantenbakken op straat – zoals in veel bestaande buurten met gesloten bouwblokken in de grote steden al gebeurd door bewoners. Het aan de Noord- en Zuidbuurt grenzende Dijkpark is zowel een belangrijke schakel tussen beide deelgebieden als een uitnodigend element voor beweging en verbinding van groen en omgevingskenmerken zoals het water, sportvoorzieningen, langzaam verkeerroutes en de molen.

Groen doen staat ook voor positieve beïnvloeding van buurtbewoners om ‘groen’ te leven in de breedste zin van het woord. Het wordt je makkelijk gemaakt om te bewegen: je staat te popelen om het groen in te gaan voor een wandeling of rondje skaten. Maar ook om zelf een handje uit de mouw te steken in de binnentuinen. De nabijheid van hoogwaardig openbaar vervoer maakt autobezit en -gebruik minder noodzakelijk. We stimuleren het fietsen door hiervoor voldoende ruimte te bieden 
en goede verbindingen te maken met het omliggende gebied. Oplaadpunten voor elektrische voertuigen (van E-bikes tot auto’s) zijn voorhanden.  

In de ontwikkeling van de woongebouwen wordt specifiek aandacht gegeven aan klimaatadaptiviteit, natuurinclusiviteit en energietransitie.