Warmhartig

Thuiskomen doe je in je buurt, niet pas in je eigen woning. Elzenhagen Zuid biedt een sfeer van vertrouwdheid, ontspanning en eigenheid. Met volop mogelijkheden om te ontmoeten, samen te zijn en te relaxen. Alle gelegenheid om een warm thuis te creëren. Zoals je zelf wilt wonen en leven, waar je jezelf kan zijn en je jezelf kan ontplooien.

De buurten zijn een thuis voor iedereen. Diverse doelgroepen, met verschillende mogelijkheden en woonwensen. Een plek waar álle mensen zich veilig voelen en kunnen genieten en ontspannen. Ook zij met minder mogelijkheden. Bewoners treffen elkaar zowel in de openbare ruimte als in de collectieve buurtkamer en binnentuinen, met ruimte voor eigen inbreng en ontmoeting.

Privé is de woning, collectief zijn de binnentuinen en de omgeving rondom de woningen. Prettige verblijfsplekken, waarbij de overgang tussen privé en openbare ruimte weliswaar beperkt is, maar wel ruimte biedt voor eigen inbreng en contact. 

Het is een bewuste keuze om hier te gaan wonen. Welkom in Noord. Waar bewoners trots zijn op hun ‘nieuwe’ stukje stad. Stad met de voorzieningen binnen handbereik maar ook de veiligheid van autovrije (speel) straatjes en gemeenschappelijke binnentuinen.